Avaleht

Piltsõnastik

Sõnastik

Ajalugu

Valmistamine

Hooldus ja kasutamine

Võltsingud

Lingid

Sissejuhatus

Mõne sõnaga antud materjali eesmärkidest ja koostamisest. Selle projekti eesmärgiks on õppida tundma traditsioonilisi jaapani mõõkasid ning pikas perspektiivis ka teisi terariistu. Kogu siin leiduv materjal põhineb Internetis leiduval informatsioonil, samuti kirjavahetustel minust märksa targemate inimestega. Kuna minu kokkupuude antud temaatikaga on praegusel hetkel siiski vaid lapsekingades, siis ei pretendeeri see materjal mingil juhul ilmeksimatusele. Kuigi olen proovinud oma vahendaja- ja õpilaserolli suhtuda tõsiselt ning edastada vaid informatsiooni, mille õigsuses üsna kindel olen, võib siin tekstis kindlasti leida nii suuremaid kui väiksemaid apsakaid ning ka vääritimõistmisi. Seetõttu on teretulnud kõik tähelepanekud ning õiendused siinse materjali kohta. Ühendust saab aadressil valts@local.ee.
Antud materjal ei ole veel lõplik. Tõenäoliselt, ma loodan, ei saa see kunagi lõplikult valmis, kuna informatsiooni, mida läbi töötada, on lõputu hulk. Siiski, vähemalt esialgu on materjali eesmärgiks pigem ülevaatlikkus kui süvenenud lähenemine. Kogu materjal on kättesaadavana ka kergesti prinditava pdf-failina, mida on ehk pisut mugavam lugeda. Iga natukese aja tagant proovin viia nii kodulehele kui ka selle prinditavasse ekvivalenti sisse täiendusi ja uut materjali. Uuendustega hoian kursis.

Käesolev materjal on järjekorranumbrilt 0.1
Kokku pandud üheteistkümendal kuul, Heisei 16


Prinditava pdf-i saab siit

Hetkel läbitöötamisel, järgmise uuendusega lisanduvad teemad: tsuba tüübid, tachi koshirae, mõõga lõikedünaamika ja niku, hamoni tüübid, tera lühendamine jne.

Ma ei oma ise ühtegi traditsioonilist jaapani tera, ning pole ka ühtegi sellist kunagi oma ihusilmaga näinud. Loomulikult nende vigade parandamise kallal ma vaikselt töötan. Ma pole isegi kindel kas Eestis on ühtegi ehtsat nihonto’d. Aga juhul kui on siis ma loodan, et antud projekt aitab mul leida ka tee selle omanikuni.
Kui väljaarvata ilmselged ja odavad võltsingud, siis ei oska ma piltide põhjal teradele mingisugust hinnangut (ehtsuse, väärtuse, vanuse või millegi muu kohta) anda - selleks tarbeks on märksa mõistlikum kasutada autoriteetseid internetifoorumeid, nagu Nihonto Message Board ja Sword Forum International.
Linkide alla olen lisanud võimalikult täpse nimekirja allikatest, kasutatud veebilehtedest ja nende autoritest.

Kuna selle materjali koostamisel on äärmiselt suurt rolli mänginud paljud lahked asjatundjad, siis pühendaksin siinkohal väikese lõigukese tänuavaldustele.

Aknowledgements

First and foremost I would like to express my gratitude towards Carlo Giusseppe Tacchini aka Tsubame, whose thorough knowledge, excellent resources and always informative answers and guidance have helped me find my way in the maze of information that surrounds the japanese blades.
Secondly I would like to thanks Richard Turner for his kind contribution to the section concerning forgeries. The picture materials and the explanatory text are propably the best of their kind in the Internet.
My third Thank You will go out to all the people who propably haven’t the faintest idea of their role in this material, but without whom I would not have been able to compile this material in the first place. Namely the people whose materials I have used in my learnings - Richard Stein and Osaru both for their excellent and thorough websites, Tatsuo Inoue for his great work describing the making process of a nihonto and of course all the helpful people in SFI.

I have listed all of the websites used in this material in the links-section.

Valdek Laur